Number of the records: 1  

Tvrz (Skalsko, Praha-západ, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Skalsko, Praha-západ, Česko)
  Other nameTvrz Trdláč
  Place Skalsko (Praha-západ, Česko)
  DescriptonPod obcí Skalsko, na ostrůvku v rybníku Trdláč. - Písemně tvrz doložena není, k upřesnění doby její existence neexistují zatím žádné archeologické prameny. Pravděpodobně vznikla na počátku 14. stol., v polovině 16. stol. již zřejmě neexistovala. - Z původní klasické obdélné středověké tvrze s palácem a věží dochovány výrazné terénní relikty s vystupujícími zbytky zdiva. Tvrze bývala chráněna rybníkem Trdláč, který stával ve stejnojmenné osadě.
  Keywordstvrze * vodní tvrze * zaniklé tvrze
  CitationOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 387.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl. 5. Praha: Evans, 1996, s. 35.
  DURDÍK, Tomáš, SUŠICKÝ, Viktor. Zříceniny hradů, tvrzí a zámků: střední Čechy. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2000, s. 112-113.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1