Number of the records: 1  

Tvrz (Litovice, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Litovice, Česko)
  Other nameLitovická tvrz (Litovice, Česko)
  Place Litovice (Hostivice, Česko)
  Events1266 - první zmínka o tvrzi
  1330 - přibližné datum vzniku gotické tvrze
  1405 - první zmínka o litovické tvrzi
  DescriptonMohutná gotická tvrz na okraji Litovic, v západní městské části Hostivice. - První zmínka o Řehníkovi z Litovic, nejstarším historicky doloženém majiteli litovické tvrze, z r. 1266. Jeho syn, pražský biskup Jan IV. z Dražic, inspirován v Avignonu francouzskou gotikou, tvrz v l. 1329-1343 goticky přestavěl (v této podobě tvrz prakticky zachována až dodnes). První zmínka o tvrzi z Litovic (Ljutovici) teprve z r. 1405. Během třicetileté války tvrz zpustla, v druhé polovině 17. stol. byla opět opravena. Od 18. stol. barokně přestavěna a později přeměněna na sýpku. - Obdélná, třípatrová budova s původně gotickými okny (hrotitá s kružbami i obdélná s profilovaným ostěním) v severním a jižním průčelí. Na jihu přístavek točitého schodiště do prvního patra a pravoúhlý výstupek bývalé kaple. Na severu volné vstupní schodiště kryté střechou před sedlovým portálem. Na průčelí dodatečně přenesen tympanon s dražickým znakem a vsazen do pseudogotického portálu. V přízemí střední chodba klenuta valeně, po jejích stranách dvě čtvercové místnosti sklenuté valenou a křížovou klenbou na střední sloup. Místnosti v prvním patře kryty plochým stropem. - Tvrz vystavěna z tvrdé opuky, stěny 120 a 145 cm silné. Ve druhém patře velký sál, stěny zdobeny arabeskami, gotické omítky. Ve třetím patře zbrojnice. Severozápadní rizalit obsahoval hygienické zařízení - v každém patře záchod. V podzemí tři klenuté sklepy. - Vlastník firma LITOS v r. 2001 pokračuje v rekonstrukci a archeologických průzkumech, v prostorách tvrze se pořádají výstavy.
  Keywordstvrze * sýpky * gotika * baroko * pseudogotika
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 445.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. 3. díl. Praha: Eva, 1996, s. 103.
  KUČERA, Jiří. Litovická tvrz. Hostivice 1998. Hostivice: ČSOP 1999, s. 21-27.
  Litovická tvrz. Hostivický měsíčník, 1999, roč. 26, č. 4, s. 10-11.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (7) - ARTICLES
  Tvrz (Litovice, Česko)

  corporation

Number of the records: 1