Number of the records: 1  

Hradištko (zámek)

 1. Corporate nameHradištko (zámek)
  Place Hradištko (Praha-západ, Česko)
  Origin1709
  Personalities Spitzer, Jan Václav - malíř
  DescriptonNa návsi, patrně v místě bývalé tvrze, kterou r. 1571 nechali postavit Slepotičtí ze Sulic. Od r. 1638 patřila Strahovskému klášteru. V r. 1709 nechává tehdejší opat kláštera Vít Seipel přestavět zdejší tvrz na jednoduchý barokní zámek s původně cibulovou věžičkou. V majetku kláštera zůstal zámek až do roku 1945. - Dvojpatrová obdélníková budova obklopena hospodářskými budovami. Průčelí členěno vpadlými poli, na střeše osmiboká vížka s křížkem. Hlavní vchod do zámku zdobí zvlněná římsa se dvěma vázami a bustou sv. Norberta, patrona premonstrátů. V prvním patře byl na levé straně od schodů byt faráře a napravo kaple sv. Anny, zničená za fašistické okupace. V interiérech fresky od Jana Václava Spitzera z let 1758-1759: ve velkém sále (obřadní síni) Magdalena myjící Kristovi nohy, v chodbě prvního patra Madona předávající sv. Norbertovi premonstrátské roucho (z r. 1759), dále Nejsvětější Trojice a sv. Augustin. V porušeném stavu jsou výklenkové kaple ve zdi kolem zahrady. Dříve zde byly fresky postav světců od J. V. Spitzera a jeho tovaryšů. Jediná zrekonstruovaná je na vnější straně jedné z kaplí, obrácené ze zahrady, nástěnný obraz sv. Jana Nepomuckého od J. Matthausera. - Proti zámku stával barokní ovčín se soškou beránka na štítu. Vyhořel v r. 1995. - Dnes na zámku sídlí obecní úřad, obřadní síň a knihovna.
  Keywordstvrze * zámky * výklenkové kaple * fresky * baroko * ovčíny
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 467.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 232.
  Hradištko 1310-2010. Hradištko: Obecní úřad Hradištko, 2010, s. 17-20.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (10) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°52'2.61"N, 14°24'37.59"E

GPS: 49°52'2.61"N, 14°24'37.59"E

Number of the records: 1