Number of the records: 1  

Kostel sv. Josefa (Obořiště, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Josefa (Obořiště, Česko)
  Place Obořiště (Česko)
  Events1711 - pravděpodobné datum dostavby kostela
  Personalities Dientzenhofer, Kryštof - Architekt
  DescriptonPři jižní straně paulánského kláštera. - Klášterní kostel postavený patrně mezi l. 1702-1711 snad podle návrhu Kryštofa Dientzenhofera. - Neorientovaný, jednolodní, obdélný s obdélným vstupním prostorem a presbytářem. Při vstupu po levé straně věž se čtvercovou kaplí. Boční patrové fasády členěny lizénovými rámci a polokruhově ukončenými okny. Průčelí patrové se středovým rizalitem, ukončeno volutovým štítem, zdobeno sochami J. O. Mayera z r. 1711. Presbytář a prostor kruchty sklenut valenou klenbou s lunetami, hlavní prostor plackovitou klenbou na lunetách. Na klenbě presbytáře výjevy ze života sv. Josefa, v lodi postavy paulánských světců, ve středu iluzívní architektura kupole z r. 1733 od malíře J. Kubáta. Dušičková kaple v podvěží sklenuta plackou s lunetami a malbami z doby stavby kostela v akantových štukových rámech. Iluzívní malovaná výzdoba stěn z r. 1733. - Zařízení: hlavní oltář sv. Josefa, rokoková kazatelna, ve výklencích v presbytáři barokní sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. - V současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce této kulturní památky.
  Keywordskostely * klášterní kostely * baroko * pauláni
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 518.
  Záchrana kostela v Obořišti pokračuje zpevňováním zdiva. MF Dnes, 8, 1997, č. 288. Příl. Střední Čechy, s. 1.
  See also related Klášter (Obořiště, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (13) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  corporation

  corporation

Number of the records: 1