Number of the records: 1  

Zvěřinec (hrad)

 1. Corporate nameZvěřinec (hrad)
  Place Boudy (Jesenice, Česko)
  Events1365 - první zmínka o hradu
  1542 - hrad uveden jako pustý
  Personalities Hus, Jan - kazatel
  Mácha, Karel Hynek - básník
  DescriptonZřícenina hradu 1 km od osady Zadní Boudy, 4,5 km severozápadně od obce Sedlec. Jméno získal hrad podle horského hřbetu, na kterém byl zbudován. - Postaven patrně po r. 1362. Prvním majitelem Mareš ze Zvěřince. Za Václava ze Zvěřince zde pobýval Mistr Jan Hus a kázal lidu pod lipou v obci Úklid, na viklanu u Žemličkovy Lhoty a v Chlumu u Sedlčan. Hrad rozbořen ve druhé polovině 15. stol. za odboje panské jednoty proti Jiřímu z Poděbrad. V r. 1471 hrad majetkem Oldřicha Růta z Dírného, který již pobořený hrad neopravil. R. 1542 hrad uváděn jako pustý. - Jednalo se o hrad protáhlého půdorysu, s původní trojkřídlou budovou kolem obdélného dvora a s hradním palácem, odděleným příkopem na západě a na jihu. Na východě byl strmý svah, na severu skalní útes. Hrad neměl studnu a byl zásobován ze dvou rybníčků asi 50 m pod hradem. - Zříceninu hradu navštívil r. 1829 Karel Hynek Mácha (jeho rod pocházel ze sousedních Měšetic a Sedlecka), na jeho památku na skalce umístěna pamětní deska. - Z osady Zadní Boudy vede k zřícenině naučná stezka.
  Keywordshrady * majitelé hradu * zříceniny * kazatelé * básníci * naučné stezky
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 375.
  Střední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 299.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 6. Praha: Evans, 1997, s. 59.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. vyd. Díl 15. Praha: Argo, 1998, s. 140-141.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (11) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.