Number of the records: 1  

Jezuitská rezidence (Petrovice, Příbram, Česko)

 1. Corporate nameJezuitská rezidence (Petrovice, Příbram, Česko)
  Other nameMalá rezidence (Petrovice, Příbram, Česko)
  Place Petrovice (Příbram, Česko)
  Origin1651
  DescriptonNa severní straně náměstí u kostela sv. Petra a Pavla. - Postavena jako tzv. malá letní jezuitská rezidence v r. 1651. Později jezuité poblíž této staré rezidence postavili další tzv. velkou rezidenci, pozdější zámek. Po zrušení jezuitského řádu v r. 1773 byla majetkem různých majitelů obce. Od poslední šlechtické majitelky panství Odony Zhorské ji koupil místní lékař MUDr. Josef Abrham a v r. 1935 ji přestavěl na obytný dům. - Jednopatrová barokní stavba z druhé poloviny 17. stol., krytá taškovou střechou. Nad vchodem vysoká zděná věž zakončená cibulovou bání a krytá šindelem.
  Keywordsjezuitské rezidence * domy * majitelé domů * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1978, s. 46.
  Střední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 241.
  See also related Petrovice (zámek: Příbram, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - ARTICLES
  Jezuitská rezidence (Petrovice, Příbram, Česko)

  corporation

Number of the records: 1