Number of the records: 1  

Tvrz (Krašovice, Příbram, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Krašovice, Příbram, Česko)
  Place Krašovice (Příbram, Česko)
  Events1544 - první zmínka
  1777 - tvrz přestavěna na myslivnu
  DescriptonStávala při hospodářském dvoře uprostřed obce. - Bývala součástí krašovského dvora. Písemně poprvé zmiňována k r. 1544, tehdy si ji do obnovených zemských desek nechal vložit Jiřík Krašovský z Krašovic. R. 1548 po něm Krašovice zdědil Oldřich Smrčka z Mnichu, Alžběta Bukovanská z Mnichu je r. 1625 postoupila svému strýci Zdeňku Malovcovi z Chýnova, od r. 1629 v držení rytmistra Jana Betengla z Neyenberku. V r. 1643 koupila krašovickou tvrz s poplužním dvorem jezuitská kolej na Novém Městě pražském. Poté, co byl r. 1773 jezuitský řád zrušen, byl krašovický dvůr r. 1777 rozdělen mezi poddané a bývalá tvrz upravena na příbytek vrchnostenského myslivce. - Pozdějšími stavebními úpravami v areálu rozděleného hospodářského dvora zcela zmizela.
  Keywordstvrze * přestavěné tvrze * zaniklé tvrze * myslivny
  CitationBĚLOHLÁVEK, Miloslav; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: západní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985, s. 170.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. vyd. Díl 15. Praha: Argo, 1998, s. 152.
  See also related Červený mlýn (Krašovice, Příbram, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1