Number of the records: 1  

Kostel sv. Mikuláše (Nový Knín, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Mikuláše (Nový Knín, Česko)
  Place Nový Knín (Česko)
  Events1652 - kostel zbarokizován
  1774 - dokončena přestavba kostela
  1937 - oprava kostela
  DescriptonV severní části náměstí. - Původně zde stával románský kostel ze druhé poloviny 12. stol., z něj dochováno řádkové zdivo lodi s portálem a okny. Pravděpodobně byl součástí knížecího dvorce (místa setkání Přemyslovců v r. 1186). V 16. stol. rozšířen o nový presbytář. R. 1639 kostel spolu s městem vypleněn Švédy, r. 1652 opraven a barokně upraven. Znatelně přestavěn v l. 1773-1774, tehdy připojena západní část s věží. Poslední úpravy z l. 1937 a 1995-1996. - Jednolodní, obdélný kostel s užším obdélným, trojboce ukončeným presbytářem s obdélnou sakristií po severní straně. V bočních fasádách okna kasulová, obdélný portál v rámci s uchy. Západní průčelí členěno lizénami a ukončeno zvlněným odstupněným štítem; v průčelí jednoduchý portál datovaný r. 1774. Presbytář a loď sklenuty valeně s lunetami, podkruchtí plackou a sakristie křížově. Na triumfálním oblouku chronogram s letopočtem 1773. Zděná kruchta rozšířena o dřevěná křídla. Nad sakristií oratoř otevřená do lodi obdélným oknem se zvlněným segmentovým záklenkem. - Zařízení: převážně ze druhé poloviny 18. stol. Hlavní oltář rokokový, portálový, se současnými obrazy Černé Panny Marie a sv. Mikuláše; dva protějškové rokokové panelové oltáře; rokoková kazatelna; křtitelnice z konce 18. stol.; v presbytáři rokokové intarzované lavice. - Na hřbitově kolem kostela stávala v l. 1730-1890 hřbitovní kaple Jana Nepomuckého. Dodnes se zde drží pouť na svátek sv. Jana (16. květen).
  Keywordskostely * hřbitovní kaple * románský sloh * baroko * rokoko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 507.
  ANDREJČÁK, Jozef. 820 let Knína: 1186-2006. Nový Knín: Město Nový Knín, 2006. Kostely Novoknínska, s.21-28.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (5) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1