Number of the records: 1  

Hořec, Jaromír, 1921-2009

 1. Personal nameHořec, Jaromír, 1921-2009, Doc., PhDr., CSc.
  Other name(Cirkevní jméno) Halbhuber, Jaromír, 1921-2009
  See also (Cirkevní jméno) Hrubý, Zdeněk, 1921-2009
  (Cirkevní jméno) Hynek, Jiří, 1921-2009
  (Cirkevní jméno) Čech, Jan, 1921-2009
  (Cirkevní jméno) Svoboda, Jan, 1921-2009
  (Cirkevní jméno) Ignotus, 1921-2009
  Birth Chust (Ukrajina) - 18.12.1921
  Death22.11.2009
  Place of activity Kamýk nad Vltavou (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Novinář, vydavatel a básník.
  Curriculum VitaePocházel z Podkarpatské Rusi. Od svých jedenácti let žil v Praze. kde vystudoval reálné gymnázium (1940) a jednoroční kurz při obchodní akademii (1941). Od r. 1945 spoluzakladatel a do r. 1950 šéfredaktor deníku Mladá fronta a současně ředitel stejnojmenného nakladatelství. V l. 1950-1965 redaktor, šéfredaktor nakladatelství Mír a vedoucí vydavatelství Svazu protifašistických bojovníků. Souběžně studoval na Filozofické fakultě UK Praha, obor čeština a literární věda. Od r. 1965 odborný asistent Fakulty sociálních věd a publicistiky UK, šéfredaktor časopisu Univerzita Karlova a redaktor edice Magnet v nakladatelství Naše vojsko. V r. 1969 vyloučen z KSČ a zbaven místa na fakultě. R. 1970 odešel do invalidního důchodu. V r. 1977 podepsal Chartu 77 a o dva roky později založil samizdatovou edici Česká expedice, kde vyšlo na 120 svazků. Kvůli jejich šíření a podvracení republiky byl r. 1981 půl roku ve vazbě. V r. 1991 se vrátil na Fakultu sociálních věd UK a byl jmenován docentem. Byl předsedou Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, místopředsedou Masarykova demokratického hnutí, členem Obce spisovatelů a českého centra Mezinárodního PEN klubu. - Spoluredigoval časopis Taneční hudba a jazz v l. 1960-1969, samizdatové časopisy In margine a Pokus. Autor básnických sbírek, textů k populární hudbě (např. Dva modré balónky, Barborka), vzpomínkových a historických studií (např. O minulosti a současnosti Podkarpatské Rusi (1995); Dějiny Kamýka nad Vltavou (1996, s T. Durdíkem a K. Sklenářem) ad. - Žil v Kamýku nad Vltavou.
  URLhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Ho%C5%99ec
  Keywordsučitelé * vysokoškolští pedagogové * novináři * redaktoři * spisovatelé * básníci * textaři * historici * vydavatelé * odborní publicisté
  CitationSlovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Brána, 1995, s. 279.
  TRANTINA, Václav a kol. Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu (1945 až současnost). Příbram: Knihovna Jana Drdy, 2001, s. 98.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (5) - File of personal names and family names
  (31) - Literature
  (3) - Literature for children and youth
  (29) - Monographies, maps
  (1) - Audiorecords
  (4) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1