Number of the records: 1  

Svojsík, Antonín Benjamin, 1876-1938

 1. Personal nameSvojsík, Antonín Benjamin, 1876-1938
  Birth Praha (Česko) - 05.09.1876
  Death Praha (Česko) - 17.09.1938
  Place of activity Lety (Praha-západ, Česko)
  Rusko
  Charact.Učitel, zakladatel skautingu, odborný publicista.
  Curriculum VitaeV r. 1911 založil první skautský oddíl. O rok později pořádal první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice (účastníkem byl i mladý Jiří Wolker). Povoláním učitel tělocviku. Člen Českého pěveckého kvarteta; zde získal přezdívku Benjamin. Se začleněním vznikající skautské družiny do Sokola neuspěl a proto v červnu 1914 založil samostatný skautský spolek Junák - český skaut. Od r. 1915 vydával časopis Junák. Po válce založil Svaz junáků - skautů Republiky Československé. Za první republiky pracoval v ústředí skautské organizace. V r. 1938 odejel do Ruska, aby se seznámil s výchovou ruské mládeže. Po návratu onemocněl a zemřel. – Autor publikace Základy junáctví. – Často pobýval na své chatě v Letech u Řevnic.
  Keywordsučitelé * skauti * skautští pracovníci * odborní publicisté * hudebníci * zpěváci
  CitationFRYŠ, Josef. 120 osobností Podbrdska. Plzeň: Starý most s.r.o., 2017, s. 41. ISBN 978-80-87388-70-4.
  Antonín Benjamin Svojsík [online]. [cit. 13.7.2017]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Benjamin_Svojs%C3%ADk.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of geographical names - region
  (1) - Literature
  (1) - Monographies, maps
  (2) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1