Number of the records: 1  

Hrala, Jiří, 1931-2002

 1. Personal nameHrala, Jiří, 1931-2002, PhDr., CSc.
  Birth Kolín (Česko) - 19.04.1931
  Death Praha (Česko) - 13.09.2002
  Place of activity Kolín (Česko)
  Praha (Česko)
  Teplice (Česko)
  Charact.Archeolog a historik Kolínska.
  Curriculum VitaeAbsolvent gymnázia v Kolíně. Archeologii a historii studoval na Filozofické fakultě UK v Praze. Ještě při studiu pracoval v muzeu v Teplicích, kde v l. 1955-1956 vedl archeologický odbor. Od r. 1956 pracovník Archeologického ústavu při Československé akademii věd v Praze. Redaktor Archeologických rozhledů. V l. 1980-2000 redigoval též Archaeologica Pragensia. Odborně se zabýval zejména knovízskou kulturou. Archeologický průzkum na Kolínsku prováděl v oblasti Kolín-Hánín, Velimská skalka. Spolupracoval s kolínským muzeem a věnoval se jeho archeologickým sbírkám. - Autor řady popularizačních článků o historii Kolínska, odborných studií a publikací, např. o knovízské kultuře aj.
  Keywordshistorici * archeologové * muzejníci * redaktoři * odborní publicisté
  CitationSEDLÁČEK, Zbyněk. Zemřel archeolog Jiří Hrala. Kolínský pres, 2002, roč. 7, č. 36, s. 7.
  SKLENÁŘ, Karel, SKLENÁŘOVÁ, Zuzana. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: Libri , 2005, s. 230.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (2) - Literature
  (5) - Monographies, maps
  (9) - ARTICLES
  (3) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR