Number of the records: 1  

Bareš, František, 1851-1924

 1. Personal nameBareš, František, 1851-1924
  Birth Mezihoří (Příbram, Česko) - 20.01.1851
  Death Mladá Boleslav (Česko) - 10.06.1924
  Place of activity České Budějovice (Česko)
  Mladá Boleslav (Česko)
  Praha (Česko)
  Tábor (Česko)
  Charact.Historik a středoškolský pedagog v Mladé Boleslavi.
  Curriculum VitaeAbsolvent reálného gymnázia v Táboře a Filozofické fakulty UK Praha. Krátce suplující profesor na gymnáziu v Českých Budějovicích. Pedagog gymnázia v Mladé Boleslavi v l. 1876-1908. Konzervátor muzea a správce archivu v Mladé Boleslavi. Zakladatel a předseda Krajinského musejního spolku Mladá Boleslav a od r. 1889 člen mladoboleslavského zastupitelstva. - Ve svém díle se zaměřil na dějiny Mladé Boleslavi a na soupis památek mladoboleslavského okresu. Vydal prvního průvodce muzeem pod názvem Museum v památném sboru českobratrském (1912). - Autor publikací z historie a vlastivědy Mladoboleslavska a článků a statí v odborných časopisech. Nejvýznamnějším dílem jsou dvoudílné Paměti města Mladé Boleslavi (1920, 1921) a Soupis památek v politickém okresu mladoboleslavském (1905). Podílel se i na textech k fotografické publikaci Letem českým světem (1898). – (Některé prameny uvádějí i datum úmrtí 8.6.1924).
  Keywordshistorici * archiváři * muzejníci * konzervátoři * učitelé * středoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitationHOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 66.
  BENEŠ, Luděk. Přispěl k lepšímu poznání dějin. Boleslavský deník, 2001, č. 237, s. 20.
  BENEŠ, Luděk. Bareš si studenty nezískal, jeho práci však historici potřebují. Boleslavský deník, 13.4.2002, roč. 10, č. 87, s. 18.
  SKLENÁŘ, Karel, SKLENÁŘOVÁ, Zuzana. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: Libri , 2005, s. 58.
  BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 7.
  SLAVÍČEK, Lubomír, BREGANTOVÁ, Polana, HOROVÁ, Anděla, PLATOVSKÁ, Marie. Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008). Vydání první. 1. svazek. A-M. Praha: Academia, 2016, s. 67. ISBN 978-80-200-2094-9.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - Digitalizované dokumenty
  (5) - Monographies, maps
  (4) - ARTICLES
  (12) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.