Number of the records: 1  

Hejnic, Otakar, 1851-1925

 1. Personal nameHejnic, Otakar, 1851-1925, Ing.
  Birth Praha (Česko) - 29.05.1851
  Death Praha (Česko) - 11.09.1925
  Place of activity Choltice (Česko)
  Chrudim (Česko)
  Jičín (Česko)
  Kutná Hora (Česko)
  Tábor (Česko)
  Charact.Archivář a historik Kutné Hory.
  Curriculum VitaeAbsolvent polytechniky v Praze. Jako technik působil při vyměřování železnice Žatec-Česká Lípa. Poté učil matematiku na reálkách v Chrudimi, Jičíně a Táboře a mezitím působil také jako vychovatel u hraběte Thun Hohensteina v Cholticích. V l. 1891-1904 středoškolský pedagog reálky v Kutné Hoře. V l. 1892-1924 městský archivář. Zastával také funkci místního konzervátora. - Autor řady uměleckohistorických prací, k nejvýznamnějším patří monografie Petr Brandl. - V r. 1915 jmenován čestným občanem Kutné Hory.
  Keywordsmatematici * učitelé * středoškolští pedagogové * historici * archiváři * konzervátoři * čestní občané * odborní publicisté
  CitationHOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, s. 216.
  SLAVÍČEK, Lubomír, BREGANTOVÁ, Polana, HOROVÁ, Anděla, PLATOVSKÁ, Marie. Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008). Vydání první. 1. svazek. A-M. Praha: Academia, 2016, s. 401. ISBN 978-80-200-2094-9.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (3) - Monographies, maps
  (5) - ARTICLES
  (7) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1