Number of the records: 1  

Pakosta, Ferdinand, 1884-1914

 1. Personal namePakosta, Ferdinand, 1884-1914
  Birth Pacov (Pelhřimov, Česko) - 21.09.1884
  Death Přemyšl (Polsko) - 31.10.1914
  Place of activity Beroun (Česko)
  Pacov (Pelhřimov, Česko)
  Charact.Muzejník a vlastivědný pracovník Berounska a Pacovska.
  Curriculum VitaeVystudoval gymnázium v Praze a Táboře a Filozofickou fakultu UK v Praze. Od r. 1911 profesor historie a zeměpisu na gymnáziu v Berouně. První kustod berounského muzea. - Spoluzakladatel pacovského muzea v r. 1908, časopisu Jihočeský kraj ad. - Šiřitel myšlenky slovanské vzájemnosti. Autor historických prací, překladatel z ruštiny a polštiny. - Zemřel na následky frontového zranění na počátku 1. sv. války v Polsku. V r. 1925 jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu v Pacově.
  Keywordsučitelé * středoškolští pedagogové * historici * muzejníci * sokolští pracovníci * vlastivědní pracovníci * překladatelé * odborní publicisté
  CitationTOMÁŠEK, Jan. Kdo byl Ferdinand Pakosta. Dědictví Koruny české, 2005, roč. 14, č. 1, s. 5.
  SLAVÍČEK, Lubomír, BREGANTOVÁ, Polana, HOROVÁ, Anděla, PLATOVSKÁ, Marie. Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008). Vydání první. 2. svazek. N-Ž. Praha: Academia, 2016, s. 1062. ISBN 978-80-200-2094-9.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - Monographies, maps
  (5) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1