Number of the records: 1  

Kopičková, Božena, 1939-

 1. Personal nameKopičková, Božena, 1939-, PhDr.
  Birth Oseč (Česko) - 29.05.1939
  Place of activity Příbram (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Historička zabývající se diplomacií doby předhusitské.
  Curriculum VitaeAbsolventka střední školy v Příbrami a Filozofické fakulty UK Praha, obor archivnictví (1963). Po ukončení školy pracovala tři roky v archivu Rudných dolů Příbram. Od r. 1966 pracovnice Historického ústavu Akademie věd ČR. - Členka redakčních rad sborníku Mediaevalia Historica Bohemica a Slovníku středověké latiny v českých zemích. Pracovnice Komise pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa při České biskupské konferenci a členka Centra medievistických studií. - Zabývá se písemnými historickými prameny diplomatické povahy z období před husitskou revolucí a postavením středověké ženy v české a moravské společnosti. - Autorka odborných studií, článků a publikací.
  Keywordshistorici * odborní publicisté
  CitationLexikon současných českých historiků. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s. 145.
  KAHUDA, Jan, Pocta první dámě české diplomatiky. Podbrdsko, 2004, sv 11, s. 221-224.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of geographical names - region
  (10) - Monographies, maps
  (3) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1