Number of the records: 1  

Dušek, Richard, 1910-1977

 1. Personal nameDušek, Richard, 1910-1977
  Other name(Acronym) rd, 1910-1977
  Birth Ústí nad Orlicí (Česko) - 09.11.1910
  Death Vlašim (Česko) - 13.01.1977
  Place of activity Divišov (Česko)
  Litomyšl (Česko)
  Trhový Štěpánov (Česko)
  Václavice (Česko)
  Vlašim (Česko)
  Charact.Učitel a malíř, zaměřený především na dokumentaci lidové architektury na Podblanicku.
  Curriculum VitaeVystudoval učitelský ústav v Litomyšli a stal se odborným učitelem matematiky, rýsování a výtvarné výchovy. Navštěvoval také přednášky výtvarné výchovy na pražské technice u prof. Blažíčka. Nejprve učil na několika školách v lanškrounském okrese. V r. 1934 byl na vlastní žádost přeložen do okresu Benešov. Postupně učil na školách ve Václavicích, Divišově, Trhovém Štěpánově (1955-1972) a ve Vlašimi, kde působil do konce života. - Většina jeho tvorby je zaměřena na dokumentaci mizející lidové architektury Podblanicka, doplněna zpravidla kresbou technického detailu. V r. 1946 vydal Český svaz malířů formou pohlednic jeho 25 kreseb různých objektů Podblanicka. Prvně samostatně vystavoval v r. 1949 ve Vlašimi. Také autor ex libris, drobné figurální plastiky, plakátů, diplomů aj. Svému rodnému městu věnoval několik dřevorytů a perokreseb s názvem Z rodného kraje.
  Keywordsvýtvarníci * malíři * kreslíři * učitelé
  CitationSVOBODA, Jan. Jubilea 700, 300 a 150 let ve Vlašimi. Zpravodaj města Vlašimi, 2003, č. 6, s. 20.
  VLČEK, Jaromír. Sto let od narození výtvarníka a učitele Richarda Duška. Zpravodaj mesta Vlašimi, 2010, č. 7, s. 17.
  FAMFULÍKOVÁ, Jana, JINDRÁKOVÁ, Jana (eds.) a kol. Divišov od nejstarších dob do současnosti. Divišov: Městys Divišov, 2014, s. 452. ISBN 978-80-260-6921-8.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  (6) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
Number of the records: 1