Number of the records: 1  

Hrozný, Bedřich, 1879-1952

 1. Personal nameHrozný, Bedřich, 1879-1952, prof. PhDr., DrSc.
  Birth Lysá nad Labem (Česko) - 06.05.1879
  Death Praha (Česko) - 12.12.1952
  Place of activity Praha (Česko)
  Berlín (Německo)
  Vídeň (Rakousko)
  Kolín (Česko)
  Charact.Orientalista, zakladatel chetitologie.
  Curriculum VitaePo absolvování gymnázia v Kolíně studoval orientalistiku ve Vídni. Během studia zvládl na 12 cizích jazyků. Poté dostal stipendium do Berlína, kde působil do r. 1901. V l. 1905-1915 docent a poté profesor vídeňské univerzity. Za 1. světové války písař ve Vídni. Po válce jmenován profesorem Filozofické fakulty UK v Praze. Rozluštil chetitštinu a pokusil se o rozluštění maloasijského krétského a indického obrázkového písma. V r. 1939 zvolen rektorem UK v Praze a za nacistické razie statečně bránil akademickou půdu. Po uzavření vysokých škol veřejně přednášel, např. o pomíjivosti říší, stáří Semitů či původu svastiky. Záchvat mrtvice v r. 1944 mu podlomil zdraví a znemožnil po osvobození návrat na univerzitu. - Četné světové univerzity ocenily jeho celoživotní vědecké dílo udělením čestného doktorátu, mj. pařížská Sorbona. -Akademik Československé akademie věd. - Autor řady odborných publikací, např. Nejstarší dějiny Přední Asie, Indie a Kréty.
  Keywordsorientalisté * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté * jazykovědci
  CitationAlbum representantů všech oborů veřejného života československého. Praha: Umělecké nakladatelství J. Zeibrdlich, 1927, s. 973.
  Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1985, s. 858.
  RICHTER, I. Slavný rodák. Nymbursko, 1989, roč. 30, č. 20, s. 5.
  Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 238.
  PEJŠA, Jaroslav. Akademik Bedřich Hrozný. Kolínské noviny, 1993, roč. 3, č. 18, s. 7.
  CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 2. vyd. I. díl. Praha: Libri, 1998, s. 243.
  SLACH, Miroslav. Kniha o slavném rodákovi z Lysé nad Labem. Listy města Lysé nad Labem a okolí, 2000, č. 9, s. 4.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (9) - Digitalizované dokumenty
  (14) - Monographies, maps
  (60) - ARTICLES
  (6) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  View book information on page www.obalkyknih.cz
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.