Number of the records: 1  

Hotowetz, Rudolf, 1865-1945

 1. Personal nameHotowetz, Rudolf, 1865-1945, JUDr.
  Birth Říčany (Česko) - 12.10.1865
  Death Praha (Česko) - 16.08.1945
  Place of activity Praha (Česko)
  Charact.Národohospodář.
  Curriculum VitaeAbsolvent Právnické fakulty UK v Praze. Poté úředník na českém místodržitelství, v l. 1903-1917 nejprve úředník, později vedoucí sekretář pražské obchodní komory. V r. 1917 převzal na krátký čas řízení Živnostenské banky. Koncem r. 1918 jmenován předsedou Československé vývozní a dovozní komise. V l. 1920-1921 ministr obchodu, živností a zahraničního obchodu. Od r. 1921 vládní komisař a předseda Všeobecného pensijního ústavu. Od r. 1928 předseda Orientálního ústavu. Propagátor hospodářského sblížení podunajských států.
  Keywordsnárodohospodářští pracovníci * ministři * právníci
  CitationAlbum representantů všech oborů veřejného života československého. Praha: Umělecké nakladatelství J. Zeibrdlich, 1927, s. 970.
  Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 232.
  Politická elita meziválečného Československa 1918-1938. Vyd. 1. Praha: Pražská edice, 1998, s. 99.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - Monographies, maps
  (1) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1