Number of the records: 1  

Štulík, Karel, 1941-2013

 1. Personal nameŠtulík, Karel, 1941-2013, prof. Ing., DrSc.
  Birth Kolín (Česko) - 13.02.1941
  Death27.05.2013
  Place of activity Kouřim (Česko)
  Praha (Česko)
  Glasgow (Skotsko)
  Padova (Itálie)
  Charact.Analytický chemik, profesor a děkan Přírodovědecké fakulty UK v Praze, odborný publicista.
  Curriculum VitaeMládí prožil v Kouřimi. Absolvent Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze. V l. 1964-1967 vědecký pracovník Polarografického ústavu J. Heyrovského ČSAV. Od r. 1967 působil jako vědecký pracovník na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, od r. 1991 profesor analytické chemie. V l. 1997-2003 byl děkanem fakulty. Předseda Grantové agentury České republiky. - V l. 1968-1969 působil pedagogicky na University of Strathclyde Glasgow, 1988-1989 hostující profesor na Univerzitě v Padově. - Zabýval se elektroanalytickými a chromatografickými metodami chemické analýzy. - Člen řady vědeckých rad a edičních rad několika mezinárodních časopisů v oboru analytické chemie. Aktivně působil v hlavním výboru České společnosti chemické, člen Učené společnosti ČR, zakládající člen Inženýrské Akademie ČR ad. Účastník mnoha vědeckých konferencí, přednášel v Evropě, USA, Japonsku a Číně. Držitel řady ocenění v akademické i praktické sféře. - Autor či spoluautor odborných publikací, monografií a učebnic.
  Keywordschemici * analytická chemie * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitationČeskoslovenský biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 719.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. III. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 320.
  Kdo je kdo: osobnosti české současnosti. Praha: Kdo je kdo, 2002, s. 666.
  Zemřel prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. [online]. [cit. 10.10.2016]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/zemrel-prof.-ing.-karel-stulik-drsc-1.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (12) - Monographies, maps
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1