Number of the records: 1  

Teindl, Josef, 1900-1972

 1. Personal nameTeindl, Josef, 1900-1972, prof., ing.
  Other nameTeindl, J., 1900-1972
  Birth Příbram (Česko) - 31.07.1900
  Death Ostrava (Česko) - 05.02.1972
  Place of activity Lískovec (Česko)
  Nejdek (Karlovy Vary, Česko)
  Ostrava (Česko)
  Praha (Česko)
  Příbram (Česko)
  Povážská Bystrica (Slovensko)
  Charact.Technik - odborník v oblasti koroze kovů.
  Curriculum VitaeAbsolvent Vysoké školy báňské v Příbrami. V l. 1922-1935 pedagog Vysoké školy báňské v Příbrami, od r. 1935 zástupce vedoucího slévárny barevných kovů Čs. zbrojovky v Povážské Bystrici. V polovině r. 1937 přešel do závodu F. A. Lange v Nejdku u Karlových Varů, kde působil ve funkci vedoucího výrobny v pocínovně. V l. 1938-1951 pracovník pocínovny a lakovny plechů Karlovy huti v Lískovci, od r. 1945 ředitel. Od r. 1951 profesor Vysoké školy báňské v Ostravě. Od r. 1960 člen korespondent ČSAV. Zakládající člen Československé společnosti nauky o kovech. Člen redakční rady časopisů Hutnické listy a Hutník. - Zabýval se naukou o kovech a jejich ochraně, studiem koroze. Autor odborných publikací, vysokoškolských skript, výzkumných zpráv, článků, recenzí a posudků.
  Keywordstechnici * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitationČeskoslovenský biografický slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 731.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. III. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 344.
  Slovník osobností. In Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV díl. Praha: Libri, 2004, s. 389.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (3) - Monographies, maps
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1