Number of the records: 1  

Krotký, Václav, 1855-1920

 1. Personal nameKrotký, Václav, 1855-1920
  Other name(Pseudonym) Jambor, V., 1855-1920,
  Birth Kozárovice (Příbram, Česko) - 26.12.1855
  Death Kladno (Česko) - 06.07.1920
  Place of activity Kladno (Česko)
  Písek (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Kladenský stavitel a urbanista.
  Curriculum VitaeVystudoval nižší reálku v Písku, od r. 1875 studoval architekturu a stavitelství v Praze. Nejprve působil u pražských stavebních firem a podnikl studijní cesty do Francie a Itálie. - V l. 1888-1910 profesor Řemeslnické školy v Kladně. Kromě svého působení na této škole vyprojektoval v Kladně řadu veřejných i soukromých staveb. Patří k nim Sokolovna na třídě T.G. Masaryka (1896), Dům u české koruny (1891), vila Libochvíle (1900) ad. Také autor několika náhrobků na kladenském hřbitově. - Zajímal se o celkový urbanismus na Kladně, vydal několik brožur na toto téma, v rukopise zůstalo pojednání O rozvoji města. - Vedle architektonické činnosti se zabýval i českou gramatikou a jejím zjednodušením. Přispíval do Ottova slovníku naučného a Německo-českého slovníku.
  Keywordsarchitekti * stavitelé * projektanti * urbanisté * učitelé * lingvisté * odborní publicisté
  CitationKalendárium červenec - prosinec. Muzejní listy, 1995, roč. 4, č. 15-16, s. 27.
  KUCHYŇKA, Zdeněk, VYŠÍN, Jaroslav. Kladenská éra stavitele Václava Krotkého. Středočeský vlastivědný sborník, 2003, sv. 21, s. 73-83.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (4) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (7) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.