Number of the records: 1  

Holub, Zdeněk, 1947-2010

 1. Personal nameHolub, Zdeněk, 1947-2010, MUDr., CSc., doc.
  Birth Pelhřimov (Česko) - 19.09.1947
  Death08.04.2010
  Place of activity Kladno (Česko)
  Nové Strašecí (Česko)
  Praha (Česko)
  Rakovník (Česko)
  Slaný (Česko)
  Bratislava (Slovensko)
  Kodaň (Dánsko)
  Charact.Lékař - gynekolog, porodník, odborný publicista.
  Curriculum VitaeAbsolvent Střední všeobecně vzdělávací školy v Novém Strašecí (1965), Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze, oboru stomatologie (1970) a oboru všeobecného lékařství (1972). V r. 1974 a 1978 složil atestaci 1. a 2. stupně a v r. 1980 obhájil kandidátskou dizertační práci z oboru gynekologie a porodnictví. Akreditován pro endoskopii. V l. 1970-1981 lékař Gynekologicko-porodnického oddělení OÚNZ v Rakovníku. V l. 1981-1984 primář Gynekologicko-porodnického oddělení NsP ve Slaném, 1984-2009 primář téhož oddělení v Oblastní nemocnici v Kladně. Zároveň působil jako pedagog, v r. 2001 jmenován docentem. Byl členem komise pro státní závěrečné zkoušky na 1. a 3. LF UK a členem komise IPVZ pro atestační zkoušky z oboru gynekologie a porodnictví. - Šéfredaktor časopisu Česká Gynekologie, člen předsednictva České gynekologicko-porodnické společnosti, Evropské asociace gynekologů. Jako místopředseda výboru endoskopické sekce ČGPS se významně po dlouhá léta podílel na rozvoji endoskopických technik. Byl oceněn Pawlikovou cenou za nejlepší vědeckou práci v oboru gynekologie a porodnictví v r. 1998, Staškovou cenou za nejlepší vědeckou práci v oboru onkologie v roce 2001 a získal vítěznou cenu 17th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, EAGO 2002. - Autor řady odborných publikací a přednášek.
  Keywordslékaři * gynekologové * odborní publicisté
  CitationDotazník SVK Kladno.
  KUŽEL, David. Endoskopická sekce ČGPS [online]. 2010. [cit. 2011-03-01]. K nedožitým třiašedesátinám prim. doc. MUDr. Zdeňka Holuba, CSc. Dostupné z: <http://www.laparoskop.cz/doc/doc_Holub.php>.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (5) - Monographies, maps
  (3) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1