Number of the records: 1  

Ruda, Vladimír, 1922-1990

 1. Personal nameRuda, Vladimír, 1922-1990
  Birth Sobotka (Česko) - 01.09.1922
  Death Liberec (Česko) - 15.12.1990
  Place of activity Jablonec nad Nisou-oblast (Česko)
  Liberec (Česko)
  Mladá Boleslav (Česko)
  Praha (Česko)
  Sobotka (Česko)
  Charact.Liberecký historik a archivář.
  Curriculum VitaeAbsolvent gymnázia v Mladé Boleslavi v r. 1942. Za války totálně nasazen jako sklářský dělník na Jablonecku. Absolvent Filozofické fakulty UK a Státní archivní školy v Praze. Během studií v l. 1946-1948 založil a vybudoval městský archiv v Sobotce jako instituci. Od r. 1948 působil v Liberci, v l. 1948-1962 archivář, 1962-1984 ředitel okresního archivu. Externí pedagog pedagogického institutu a v důchodu Vysoké školy strojní a textilní. Velký popularizátor historie. Spolupracoval s libereckým muzeem, pořadatel výstav a člen redakční rady jeho časopisu. Specializoval se na 19. a 20. století, zvláště na problematiku dělnického hnutí a textilního průmyslu severních Čech. Kronikář města Liberce. - Autor pořadů a seriálů pro ústecký rozhlas. - Autor a spoluautor historických publikací, statí a studií v řadě odborných časopisů, sborníků a novin.
  Keywordsarchiváři * historici * učitelé * vysokoškolští pedagogové * odborní publicisté
  CitationKUBÁSKOVÁ, Eva. Kdy zemřeli ..?. Část 2. Praha: Národní knihovna, 1995, s. 170.
  HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 547.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (3) - Monographies, maps
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1