Number of the records: 1  

Dvořák, Ladislav František, 1888-1953

 1. Personal nameDvořák, Ladislav František, 1888-1953, JUDr.
  Birth Hostěradice (Česko) - 31.05.1888
  Death Praha (Česko) - 01.05.1953
  Place of activity Praha (Česko)
  Charact.Zemědělský odborník, národohospodář.
  Curriculum VitaeAbsolvent práv na české univerzitě v Praze. Od r. 1913 úředník, od r. 1920 generální ředitel Ústřední jednoty hospodářských družstev. Člen bankovní rady. V l. 1933-1939 víceguvernér a 1939-1945 guvernér Národní banky pro Čechy a Moravu. Vedoucí osobnost v zemědělském družstevnictví. Člen Československé zemědělské akademie a Poradního sboru pro hospodářské otázky v Praze a Mezinárodní vědecké rady pro zemědělský úvěr při Mezinárodním ústavu zemědělském v Římě. - Řada jeho odborných publikací přeložena do mnoha cizích jazyků. Autor odborných studií, např. Zemědělská družstva a pozemková reforma aj.
  Keywordszemědělští odborníci * národohospodářští pracovníci * odborní publicisté
  CitationAlbum representantů všech oborů veřejného života československého. Praha: Umělecké nakladatelství J. Zeibrdlich, 1927, s. 931.
  TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. I. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 277.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1