Number of the records: 1  

Škoda, Jan Karel, 1810-1876

 1. Personal nameŠkoda, Jan Karel, 1810-1876
  Other name(Pseudonym) Příbramský, 1810-1876
  Birth Příbram (Česko) - 15.05.1810
  Death Praha (Česko) - 31.12.1876
  Place of activity Počaply (Králův Dvůr, Česko)
  Praha (Česko)
  Příbram (Česko)
  Zlonice (Česko)
  Charact.Katolický kněz, vlastenec a pedagog.
  Curriculum VitaeAbsolvoval základní školu a gymnázium v Příbrami a v r. 1832 pražskou bohosloveckou fakultu. Téhož roku se po vysvěcení na kněze stal kaplanem ve Zlonicích. Učitel lidu a buditel českého národa. Na prostý venkovský lid působil českým kázáním v kostele, soukromými rozmluvami a vzděláváním dětí ve škole, kde byl katechetou. V r. 1836 kaplan v Počáplích. Založil zde v r. 1845 knihovnu a daroval jí 120 knih. Ta však v r. 1872 vyhořela. V r. 1837 jmenován kaplanem při chrámu P. Marie před Týnem na Starém Městě a v r. 1844 se ujal jeho oprav. Zakládal české knihovny, šířil národní uvědomění a vzdělanost na venkově i v Praze. V r. 1848 zasedal v komisi pro zřízení české hlavní školy v Praze. Při této škole byl založen kurs pro vzdělávání českého učitelstva. Učil zde náboženství a vychovatelství a začal pořádat přednášky o české literatuře. V r. 1868 s ostatními učiteli školy bez udání důvodu propuštěn. Poté přednášel v učitelských jednotách i mezi českými občany. Přes všechnu námahu však trpěl nouzí. Byly proto posléze pořádány sbírky, aby mu ulehčily v jeho životě. - Překladatel a upravovatel výchovných próz pro mládež. Autor bohoslovných prací. - 5.9.1886 slavnostně odhalena pamětní deska na jeho rodném domě.
  Keywordsučitelé * kněží * osvětoví pracovníci * vlastenci * překladatelé * publicisté
  CitationOttův slovník naučný. Díl 24. Praha: J. Otto, 1906, s. 639.
  (khš). Vlastenec, pedagog a kněz Jan Karel Škoda - kdo si dnes vzpomene. Horymír, 1998, roč. 2, č. 46, s. 17.
  Lexikon české literatury. 1. vyd. Díl 4/I. Praha: Academia, 2008, s. 648.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (2) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1