Number of the records: 1  

Nejedlý, Václav, 1878-1954

 1. Personal nameNejedlý, Václav, 1878-1954
  Birth Hořovice (Česko) - 1878
  Death Praha (Česko) - 1954
  Place of activity Praha (Česko)
  Kyjev (Ukrajina)
  Rostov (Rusko)
  Charact.Ekonom a podnikatel v Kyjevě.
  Curriculum VitaeVystudoval obchodní akademii v Praze a odešel za prací do Ruska. Nejprve do Rostova na Donu a poté za svým bratrem Tomášem do jeho závodu do Kyjeva. - Spolu s bratrem podporovali krajanský život a spolky v Kyjevě. Spoluzakladatel spolku Jan Ámos Komenský, předseda první české banky - Československého úvěrního ústavu v Kyjevě. Účastnil se aktivně odbojového hnutí v Kyjevě, organizoval a financoval péči o české válečné zajatce, účastnil se tvorby čsl. legií ad. Za svou činnost byl několikrát vězněn. Zpět do vlasti se vrátil v r. 1920. V r. 1927 byl za své zásluhy za přispění k osvobození vlasti oceněn medailí vlády ČSR. Po návratu zaměstnán ve Škodových závodech v Praze.
  Keywordsekonomové * podnikatelé * finančníci * odbojoví pracovníci
  CitationNEJEDLÝ, Václav. Podbrdsko v životě významných osobností. Pobrdské noviny, 2004, roč. 12, č. 1, s. 2.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - ARTICLES
Number of the records: 1