Number of the records: 1  

Jílovská vrchovina (Česko)

 1. Geographic nameJílovská vrchovina (Česko)
  Place Dobříšská pahorkatina (Česko)
  DescriptonStřední část Dobříšské pahorkatiny, plochá vrchovina v povodí řek Vltavy a Sázavy. - Tvořena z proterozoických metobazitů, granodioritů, porfyrů, keratofyrů jílovského pásma, kontaktně metamorfovaných břidlic, drobů atd. Jedná se o silně erozně rozčleněný denudační reliéf porušený příčnými zlomy směru severozápad-jihovýchod. Krajina s výraznými strukturními hřbety a suky, s hluboce zaříznutými údolími řek Vltavy a Sázavy s jejich přítoky. - Nejvyšší bod: Besedná (496 m). Další významné body: Červená hora (486 m); Červenka (378 m); Drbákov (490 m); Chvojná (481 m); Medník (417 m); Ostromeč (333 m); Veselý (489). - Vrchovina porostlá smrky, borovicemi, jedlemi, duby, buky a habry. - Územím prochází Přírodní rezervace Drbákovské tisy, Medník, údolní nádrže Slapy a Štěchovice na Vltavě.
  Keywordsvrchoviny * pahorkatiny * geomorfologie * lesy * chráněná území * přírodní rezervace
  CitationDEMEK, Jaromír; et al. Hory a nížiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1987, s. 249.
  Collection kindFile of geographical names - region
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1