Number of the records: 1  

Přírodní památka Stará Ves (Beroun-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Stará Ves (Beroun-oblast, Česko)
  Other nameStará Ves
  Place Hudlice (Česko)
  DistrictBeroun
  Origin28.03.1984 - Výnos MK ČSR
  DescriptonSvah v údolí Libotického potoka, asi 2 km východně od Hudlic. - Rozloha: 1,94 ha, nadmořská výška: 305-340 m. - Na území teplomilná a vápnomilná společenstva skalních stepí, zasahuje sem vegetace sousedního Českého krasu. Rostou zde teplomilné křoviny a trávníky na hlubších půdách, z vzácnějších druhů kavyl Ivanův, sasanka lesní apod. a dále asi 170 druhů cévnatých rostlin. Území bezlesé. - Výskyt stepní fauny bezobratlých (např. plž, střevlík, pavouci). - Řízenou péčí jsou udržovány otevřené stepní plochy. Rezervace není přístupná.
  Keywordspřírodní památky * stepi * rostliny * bezobratlí * údolí * potoky
  CitationPALIVEC, Viktor; et al. Křivoklátsko. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1986, s. 39.
  NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 275.
  Collection kindFile of geographical names - region
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1