Number of the records: 1  

Přírodní památka Třebichovická olšinka (Kladno-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Třebichovická olšinka (Kladno-oblast, Česko)
  Other nameTřebichovická olšinka
  Place Třebichovice (Česko)
  Vinařice (Kladno, Česko)
  DistrictKladno
  Origin15.12.1986 - nařízení ONV Kladno
  DescriptonPravobřežní údolní niva Vinařického potoka na východním okraji obce Třebichovice, severně od křížení náspu železnice s tímto potokem. - Rozloha: 0,6337 ha; nadmořská výška: asi 260 m. - Úkolem chráněné přírodní památky je ochrana přirozených společenstev mokrých luk, bažinatých olšin a prameništních společenstev rostlin. - Geologicky území tvořeno svrchnokarbonskými sedimenty a arkózovými pískovci s vložkami slepenců, překrytými kvartérními sedimenty. Půdy celoročně podmáčené vodou z Vinařického potoka a pramenů vyvěrajících z úpatí Vinařické hory. - Z rostlin se zde vyskytuje bledule jarní, prstnatec májový, hadilka, ostřice trsnatá, sasanka hajní, orsej jarní aj. - Území je hnízdištěm ptáků (např. cvrčilky zelené a rákosníka zpěvného), žije zde početná populace bezobratlých živočichů: měkkýšů, pavoukovců, hmyzu aj.
  Keywordspřírodní památky * chráněné druhy * rostliny * hnízdiště * potoky * ptáci * bezobratlí
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen. Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 209.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1