Number of the records: 1  

Přírodní památka Ve Šperkotně (Kladno-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Ve Šperkotně (Kladno-oblast, Česko)
  Other nameVe Šperkotně
  Place Hradečno (Česko)
  Přírodní park Džbán (Česko)
  Origin15.12.1986 - nařízení ONV Kladno
  DescriptonÚdolní niva podél potoka v "Dolíku ve Smečenské oboře" jihozápadně od obce Hradečno. Součást Přírodního parku Džbán. - Rozloha: 0,43 ha; nadmořská výška: asi 380 m. - Úkolem chráněného území je především ochrana vlhkomilných společenstev s výskytem vzácného druhu kapradiny hadilky. - Z geomorfologického hlediska území tvořeno křídovými sedimenty tabule Džbánu, zejména cenomanskými pískovci a spodnoturonskými (běloruskými) opukami. - Z bylin se zde kromě vzácné kapradiny vyskytuje jarmarka obecná, upolín evropský, bradáček vejčitý, tuřice řídkoklasá, medovník velkokvětý, prstnatec májový, bršlice kozí noha aj. Ze stromů převažuje jasan ztepilý, přimíšena je olše lepkavá. - Díky vodním pramenům je toto území i přes malé srážky stabilně zamokřené.
  Keywordspřírodní památky * chráněná území * chráněné druhy * louky * geomorfologie * teplomilné rostliny * stromy
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 209.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1