Number of the records: 1  

Přírodní rezervace Záplavy (Česko)

 1. Geographic namePřírodní rezervace Záplavy (Česko)
  Other nameZáplavy (Česko : přírodní rezervace)
  See also Kladno (Česko : oblast)
  Turyňský rybník (Česko)
  Place Kamenné Žehrovice (Česko)
  Srby (Tuchlovice, Česko)
  Origin15.01.1985 - vyhlášení přírodní rezervace nařízením ONV
  Events1853 - zrušen původní rybník
  1956 - úprava hráze, obnoven rybník
  Personalities Lorenc, Jaroslav - ochránce přírody
  DescriptonVodní nádrž v propadlině vzniklé poddolováním terénu a rozšířením Turyňského rybníka na potoce Kačáku (Loděnici), mezi obcemi Srby a Kamennými Žehrovicemi. – Rozloha: 236,32 ha; nadmořská výška: 370-375 m. Zásluhou kladenských ochránců přírody, především Jaroslava Lorence, vypracován v r. 1972 návrh na komplexní využití území Velkých a Malých Záplav. V r. 1985 zde vyhlášeno chráněné území. – Území významným hnízdištěm vodního a bažinného ptactva, zaujímá strategickou polohu na migračních cestách vodního ptactva. Žijí zde zajímavé druhy kachen, bahňáků a jiných vodních ptáků. – Vegetace se teprve postupně stabilizuje, vyskytují se zde běžné vodní a mokřadní druhy. Na březích roste rákos a ostřice, šíří se např. kosatec žlutý. – Součást rybářského revíru, provozován sportovní rybolov. – Oblastí prochází 11 km dlouhá naučná stezka Povodí středního Kačáku - Drvotova stezka, přístupná od železniční stanice Kamenné Žehrovice.
  Keywordsrybníky * přírodní rezervace * hnízdiště * flóra * fauna * naučné stezky
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 80-81, 363.
  NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 211.
  OBERMAJER, Jaroslav. Přírodní rezervace Záplavy. Kladno: Referát životního prostředí Okresního úřadu, 2000. 12 s.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of geographical names - region
  (1) - Monographies, maps
  (10) - Regional documents - articles
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Přírodní rezervace Záplavy (Česko)

  geographical name

  To the basket


Map

GPS: 50°8'21.99"N, 14°1'10.74"E