Number of the records: 1  

Městská knihovna (Úvaly, Česko)

 1. Corporate nameMěstská knihovna (Úvaly, Česko)
  Place Úvaly (Praha-východ, Česko), Husova 98
  Origin1862
  DescriptonPrvní knihovna v Úvalech byla založena v r. 1862. Jako součást přivítání nového faráře Františka Soukupa ze Stupna byl uspořádán taneční ples, jeho výnos byl věnován na založení obecní knihovny. Farář Soukup byl zvolen ředitelem, nově vzniklé knihovně věnoval prvních 70 knih. Celkem tvořilo v té době knihovnu 300 svazků. Pravidelná činnost knihovny byla zahájena v r. 1919, tehdy obsahovala 450 svazků a byla umístěna na obecním úřadě. V meziválečném období byla knihovna svěřena do péče učitele Václava Sommera, který knihovnu reorganizoval a postupně rozšiřoval až na předválečných 1660 svazků. V r. 1946 byla knihovna přestěhována z domu pekaře Františka Kukly do dvou místností rodného domku Marie Majerové čp. 18. Po r. 1949 byla knihovna přemístěna do domu čp. 98 v Husově ulici, kde sídlí dodnes. - V r. 1996, kdy knihovna ještě spadala do působnosti Okresní knihovny v Říčanech, byl zakoupen první počítač a k němu příslušný automatizovaný knihovnický systém Lanius. Do r. 1999 byl stávající fond knihovny převeden do elektronické podoby. Současně byl získán grant Ministerstva kultury ČR zaměřený na rozvoj knihoven a připojení k internetu a zakoupeny další počítače. Počátkem r. 1998 byla knihovna převedena pod samosprávu a stala se organizační složkou obce. V prosinci r. 1999 byla knihovna napojena na elektronický výpůjční systém.
  Keywordsknihovny * městské knihovny * veřejné knihovny * automatizované výpůjční systémy
  CitationÚvaly.cz : knihovna [online]. c2006. [cit. 2006-06-15]. Dostupné z: http://www.uvaly.cz/index.php?id=knihovna.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (21) - ARTICLES
  corporation

  corporation

  To the basket