Number of the records: 1  

Tvrz (Kladno, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Kladno, Česko)
  Other nameDolejší tvrz (Kladno, Česko)
  Place Kladno (Česko)
  Events1423 - první zmínka o tvrzi
  DescriptonStávala v severovýchodní části dnešního Poštovního náměstí, v prostoru mezi Husovým sborem a hlavní poštou. - Druhá kladenská tvrz, kterou původně obývali druhorození členové rodu Kladenských z Kladna. Postavena byla patrně ve 14. stol. Písemně poprvé připomínána r. 1423, tehdy v držení Václava z Kladna, notáře desk zemských. Po smrti Zdeňka z Kladna (1543) ji zdědili Žďárští ze Žďáru, kteří tvrz v 60. l. 16. stol. přebudovali na vrchnostenský pivovar. Ten byl zrušen v 80. l. 19. stol. s takovou důkladností, že ani při stavební úpravě celého náměstí v r. 1994 nebyly po tvrzi a pivovaru nalezeny žádné památky. Lze pouze předpokládat, že by zbytky stavby mohly být ukryty ve sklepení opodál stojícího (dnes zdevastovaného) Hoffmannova hostince poblíž hlavní kladenské pošty.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * pivovary * zaniklé pivovary * hostince
  CitationANDĚL, Rudolf; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 196.
  VEVERKOVÁ, Irena. Procházka Kladnem. 1. vyd. Kladno: Nezávislý novinář, 1998, s. 31-32.
  See also related Vlaškova tvrz
  Kladno (zámek)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation