Number of the records: 1  

Kostel sv. Havla (Mladá Boleslav, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Havla (Mladá Boleslav, Česko)
  Place Mladá Boleslav (Česko)
  Originpolovina. 16. stol.
  Events1753 - přistavěna věž
  1957 - zrušen hřbitov
  2003 - úprava parku
  Personalities Borgorelli, Matteo - stavitel
  Krajířové z Krajku (rod) - majitelé panství
  DescriptonV parku, nedaleko náměstí Míru. Původně hřbitovní kostel u hřbitova založeného v r. 1539. Postaven byl o dvacet let později podle projektu stavitele Matteo Borgorelliho. V polovině 16. stol. byl sklenut a v 18. stol. byl přestavěn do barokní podoby. Kostel je jednolodní, podoba je goticko-renesanční s půlkruhově uzavřeným presbytářem, u něhož je přilehlá severní sakristie a západní hranolová věž, přistavěná v r. 1735. Okna jsou hrotitá, bez kružeb. Při jižní straně je renesanční portál, který je bohatě zdoben tesaným věncem v tympanonu. Loď je sklenuta valenou klenbou s lunetami. Presbytář je sklenut původním žebrovým závěrem z poloviny 16. stol., zděná kruchta na třech obloucích. Zařízení je barokní ze 17. a 18. stol. – Hřbitovní kostel byl také pohřebním místem Krajířů z Krajku, kteří byli pod ním v hrobce pohřbeni (nyní je hrobka prázdná). Hřbitov, který kostel obklopoval nahradil ve 2. polovině 20. stol. park, v něm jsou zbytky náhrobních kamenů a dalších cenných pozůstatků bývalého kostela. U vnější stěny sakristie je hrob Barbory Smetanové z r. 1864, matky hudebního skladatele. Jeden z nejznámějších náhrobků patří Anně Drobné tzv. Latinské babičce, jejiž osudy zpracoval spisovatel Ferdinand Schulz. – Kostel je využíván nejen k bohoslužbám, ale konají se tu koncerty, svatby i jiná shromáždění.
  Keywordskostely * hřbitovní kostely * hřbitovy * hrobky * náhrobky * parky * gotika * renesance * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2, K-O. Praha: Academia, 1978, s. 401.
  HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. 3. rozš. vyd. Mladá Boleslav: Kultura města Mladá Boleslav, 2013, s. 113-114. ISBN 978-80-260-4993-7.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (9) - ARTICLES
  Kostel sv. Havla (Mladá Boleslav, Česko)

  corporation

  To the basket


Map

GPS: 50°24'43.11"N, 14°54'33.46"E