Number of the records: 1  

Zvířetice (hrad)

 1. Corporate nameZvířetice (hrad)
  Place Podhradí (Bakov nad Jizerou, Česko)
  Origin1318
  Events1720 - požár zámku
  2014 - oprava
  Personalities Markvarticové (rod) - zakladatelé hradu
  Vartemberkové (rod) - majitelé
  Valdštejnové (rod) - majitelé
  Mácha, Karel Hynek - básník
  DescriptonZřícenina hradu na ostrožně na pravém břehu řeky Jizery nad městskou částí Podhradí. Hrad založil před rokem 1318 Zdislav z Lamberka, pocházející z mocného rodu Markvarticů. Jeho synové se již psali "ze Zvířetic". Členové rodu pak vlastnili Zvířetice až do r. 1504. V r. 1528 přešel hrad do vlastnictví rodu Vartemberků, kteří přistavěli nové obytné budovy a spolu s dalšími přestavbami proměnili hrad na renesanční zámek. Za třicetileté války ho vlastnili Valdštejnové, kteří zámek v 2. pol. 17. stol. barokně přestavěli. V severovýchodním nároží byla postavena nová kaple. V patře paláce byly pokoje vrchnosti i panských úředníků, vrchnostenská kancelář, při okrouhlé kapli oratoř a v podkroví byt kaplana. V přízemí byly sklepy, pivovar a stáje, u věže komůrka vrátného a na věži hodiny. Od r. 1653 přestal být zámek sídlem vrchnosti a sloužil jen pro správu panství. V r. 1693 vyhořel, poté byl ještě opraven, ale po dalším požáru r. 1720 se změnil již jen ve zříceninu. Romantickou zříceninu navštěvoval básník Karel Hynek Mácha a díky jeho kresbě víme, jak hrad v 30. letech 19. stol. vypadal. - Dispozice hradu byla dvojdílná. Na předhradí dnes stojí renesanční sladovny a jsou zde zbytky hospodářských staveb. Čelo a boky opevňoval příkop, před nimž byl na bocích val. V nárožích čela lichoběžníkového jádra se tyčily okrouhlé věže. - Do dnešní doby se dochovala severní věž, upravená na vyhlídku ve 30. letech 20. stol. Klubem českých turistů, zbytek západní věže, spodní část velkého gotického paláce, renesančně přestavěná brána, hluboký příkop, řada oken s renesančním ostěním aj. - V 2. pol. 20. stol. bylo zdivo zříceniny částečně konzervováno dobrovolníky hnutí Brontosaurus. Poslední velká oprava začala v r. 2014. - Zřícenina je ve správě města Bakov nad Jizerou a je přístupná celoročně. V Podhradí bylo v r. 2015 otevřeno Informační centrum Zvířetice.
  Keywordshrady * zříceniny * zámky * gotika * renesance * baroko * věže * věžní hodiny * vyhlídky * informační centra
  CitationDURDÍK, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. Vyd. 1. Praha: Libri. 1995, s. 331. ISBN 80-901579-8-X.
  DAVID, Petr, SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie. Středočeský kraj. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2007, s 322. ISBN 978-80-242-1932-5.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - Monographies, maps
  (23) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Zvířetice (hrad)

  corporation

Map

GPS: 50°28'5.57"N, 14°54'57.02"E

Number of the records: 1