Number of the records: 1  

Základní škola (Ledčice, Česko)

 1. Corporate nameZákladní škola (Ledčice, Česko)
  Place Ledčice (Česko)
  Origin1886 - vystavěna budova základní školy
  Events2001 - oslavy 115. výročí založení školy v Ledčicích
  DescriptonPrvní písemný záznam o školství v Ledčicích pochází z r. 1676, tehdy ledčické děti docházely do školy v Černuci. Od r. 1839 byla výuka přenesena do nově postavené školy v Černoučku. Kromě toho byla v r. 1793 v Ledčicích při nově vzniklém evangelickém kostele založena církevní škola. V r. 1842 byla budova této evangelické školy v dražbě prodána, nová evangelická škola byla otevřena 27.4.1844 (v r. 1920 byla definitivně zrušena). Vlastní školní budova byla v Ledčicích postavena teprve v r. 1886, díky nezměrnému úsilí mladého ledčického starosty, vlastence a buditele, Antonína Husáka (jeho jméno dnes uvedeno zlatým písmem na čestném místě mramorové pamětní tabule školy). 5.4.1886 byl položen základní kámen ke škole, 9.9.1886 již proběhla kolaudace budovy (do školy bylo tehdy zapsáno 122 dětí; 64 dívek a 58 hochů). V r. 1895 byla na školním dvoře založena letní tělocvična (s bradly, tyčemi, žebříky, kladinou apod.). 8.4.1908 byla před budovu školy vysazena tzv. Královská lípa k 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. a poblíž Lípa Svatopluka Čecha, který v tomto roce zemřel. - V r. 2001 se uskutečnily oslavy 115. výročí otevření školy.
  Keywordsškoly * základní školy * církevní školy * evangelíci * dějiny školství * založení * výročí * oslavy
  CitationLedčice.cz : místopis [online]. [cit. 2005-10-12]. Dostupné z: http://www.ledcice.cz/mistopis.php.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (4) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1