Number of the records: 1  

Kaple sv. Maří Magdaleny (Kostelík, Česko)

 1. Corporate nameKaple sv. Maří Magdaleny (Kostelík, Česko)
  Place Kostelík (Česko)
  Events1871 - kaple upravena
  DescriptonNa návsi, dominanta obce. - Kaple (kostelík) postavena až v době okolo poloviny 19. stol. (v literatuře často milně uváděn vznik v první polovině 18. stol.). Do dnešní podoby kaple upravena v r. 1871. - Prostá, obdélná kaple s půlkruhově odsazeným presbytářem, trojosou fasádou, završenou štítem, členěnou rámci v omítce; plochostropá. Boční stěny kaple členěny jedním půlkruhově zakončeným oknem, obdobné, ale menší okno také nad hlavním vchodem. Sedlová střecha krytá taškami, v průčelí zakončena zděným barokním štítem. Nad presbytářem šestiboký plechový sanktusník s jedním zvonem.
  Keywordskaple * zvony
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 114.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 53.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 120.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (10) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1