Number of the records: 1  

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele (Hospozín, Česko)

 1. Corporate nameKostel Stětí sv. Jana Křtitele (Hospozín, Česko)
  Place Hospozín (Česko)
  Origin1595
  Events1678 - oprava kostela
  1712 - dokončena další oprava kostela
  1992 - restaurován portál
  1994 - dokončeno restaurování oltářních obrazů
  DescriptonNa vyvýšenině uprostřed obce. - Původní filiální kostel zmiňován již r. 1362. V r. 1595 na jeho místě nechal Jan starší Hrobčický z Hrobčic a na Hospozíně postavit dnešní kostel. Ten byl v l. 1711-1712 opraven Annou Polyxenou z Clary a Aldringen a později v l. 1912 a 1989. - Renesanční, jednolodní, obdélný kostel s pětibokým neodsazeným závěrem. V západním průčelí mohutná hranolová věž. Západní pískovcový renesanční portál náleží do skupiny památek tzv. Velvarského okruhu. Je obdélný, s rovnou nadpražní římsou, s polokruhovou archivoltou zdobenou rozetami a okřídlenými hlavičkami andílků. Na římsu dosedá obdélné pole, rámované římsou a dvěma konzolemi. V poli portálu heraldická výzdoba (uprostřed stavebník kostela Jan Hrobčický z Hrobčic a po stranách jeho dvě manželky, Benigna Hrobčická z Hrobčic a Eufrozína Hrobčická z Rabic. Datace portálu (1595) umístěna pod volutami nadpražní římsy. - Stěny kostela členěny polokruhově ukončenými okny s kamennou jednoduchou kružbou. Vnitřek kostela plochostropý, vstupní síňka sklenuta křížovou hřebínkovou a valenou klenbou. V závěru kostela renesanční konzoly z původní renesanční klenby. Kruchta na sloupech, podklenuta křížovou klenbou. - Zařízení: hlavní oltář raně barokní (od neznámého řezbáře před r. 1678), s obrazem Stětí sv. Jana Křtitele a s oválným obrazem sv. Anny, Panny Marie a malého Ježíška v nástavci. Dále oltář sv. Antonína Paduánského, sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Karlovarské z r. 1706; kamenná kazatelna z konce 16. stol. a lavice z r. 1795. Figurální náhrobky Hrobčických z Hrobčic z r. 1588 a r. 1599 - V r. 1992 renesanční portál restaurován akademickou sochařkou Růženou Raflovou a akademickým malířem Tomášem Raflem, v l. 1993-1994 restaurovány oltářní obrazy. Hlavní oltářní obraz Stětí sv. Jana Křtitele dnes v majetku farnosti v Budeničkách.
  Keywordskostely * portály * oltáře * obrazy * restaurování * renesance * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 441.
  PŘIBYL, Vladimír. Monumenta Rediviva. Kladno: Okresní úřad, 1993, s. 40.
  Velvary a okolí. Praha [1997].
  PŘIBYL, Vladimír. Pohled do barokního světa venkovské farnosti. Posel z Budče, 2001, roč. 10, č. 18, s. 20-36.
  See also related Obraz Stětí sv. Jana Křtitele (Budeničky, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - Regional documents - articles
  corporation

  corporation

  To the basket