Number of the records: 1  

Kaple Božího hrobu (Kvíček, Slaný, Česko)

 1. Corporate nameKaple Božího hrobu (Kvíček, Slaný, Česko)
  Other nameBoží hrob (Kvíček, Slaný, Česko)
  Place Kvíček (Slaný, Česko)
  Origin10.08.1665 - kaple slavnostně vysvěcena
  Events2011 - dokončena obnova kaple
  Personalities z Martinic, Bernard Ignác - majitel panství
  Harrach, Arnošt Vojtěch - kardinál
  Plachý, Jarmil - sochař a restaurátor
  DescriptonV lesíku nad Kvíčkem, dnes městskou částí Slaného. - Raně barokní, postavená podle modelu svatyně v Jeruzalémě Bernardem Ignácem z Martinic, protireformačním představitelem a ctitelem barokních církevních památek. Slavnostně posvěcena kardinálem Harrachem v srpnu 1665 a předána do užívání františkánů. Z děkanského kostela sv. Gotharda, zejména o Božím hodu velikonočním, putovali věřící k Božímu hrobu. - V l. 2006-2011 proběhla celková obnova kaple, byla opravena statika kaple, restaurován plášť, střecha, kamenná podlaha, odstraněna náletová vegetace a upraven terén v okolí.
  Keywordskaple * svatyně * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 200.
  ŠŤOVÍČEK, Jan. Loretánská idea a barokní historismus u Martiniců v době pobělohorské. In: Rozprava o baroku. Slaný 1993, s. 16-18.
  ŘEPA, Tomáš et al. Kaple Božího hrobu u Slaného. Slaný: Město Slaný, 2011. [18] s.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - Monographies, maps
  (27) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  Kaple Božího hrobu (Kvíček, Slaný, Česko)

  corporation

  To the basket