Number of the records: 1  

Tvrz (Dříň, Kladno, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Dříň, Kladno, Česko)
  Place Dříň (Kladno, Česko)
  Events1449 - první zmínka o tvrzi
  Termination1450 - tvrz zpustošena
  DescriptonStávala u křižovatky mezi Buštěhradem (tehdy Buckovem), Hřebčí a kostelem U Jana, východněji než leží dnešní Dříň (založena až r. 1681). - Tvrz postavena pravděpodobně koncem 13. stol. místními vladyky. První písemná zmínka z r. 1449. V r. 1450, při obléhání Buštěhradu vojskem Jiřího z Poděbrad byla zpustošena a zanikla. Poslední zmínka o pusté tvrzi a vsi Dříň z r. 1548. - V pozdějších dobách, při náhodných výkopových pracích, nalezeny zbytky zdí a dveře z tvrze.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * zaniklé obce
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 8. Praha: Argo, 1996, s. 274.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 2. Praha: EVA, 1996, s. 33.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1