Number of the records: 1  

Hořelice (zámek)

 1. Corporate nameHořelice (zámek)
  Place Hořelice (Rudná, Česko)
  Rudná (Praha-západ, Česko)
  Events1700 - přibližné datum přestavby tvrze na zámek
  DescriptonV Hořelicích, dnešní místní části obce Rudná, pod vyvýšeninou s kostelem sv. Jana Křtitele. - Původně zde postavena tvrz, písemně poprvé zmiňovaná r. 1622. Během třicetileté války byla několikrát vydrancována. V urbáři z r. 1728 při tvrzi uváděn též panský dvůr, pivovar, vinopalna a panská hospoda. Na přelomu 17. a 18. stol. tvrz přestavěna na zámek, upravovaný v 19. stol. - Barokní, obdélný, jednopatrový zámek se středním rizalitem, ukončeným trojúhelníkovým štítem, s mansardovou střechou s vikýři. Zahradní fasáda členěna v patře pilastry a obdélnými okny. Nádvorní průčelí upraveno v 19. stol. Místnosti v přízemí sklenuty křížově, v patře plochostropé, s fragmenty původní barokní štukové výzdoby. - V přízemí bývalá sala terrena s iluzívní architektonickou výzdobou v malbě a štuku. - Koncem 20. stol. v zámku umístěna firma Staviva Praha.
  Keywordstvrze * přestavěné tvrze * zámky * saly terreny * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 262.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 331.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohradů, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 2. Praha: Eva, 1996, s. 72.
  ZACH, Karel. Tvrz Hořelice. Památky kolem nás. Rudná: Osvětová beseda MNV Rudná, 1972, s. 35.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Map

GPS: 50°1'28.50"N, 14°12'47.47"E

Number of the records: 1