Number of the records: 1  

Kostel Zvěstování Panny Marie (Svatá Dobrotivá, Zaječov, Česko)

 1. Corporate nameKostel Zvěstování Panny Marie (Svatá Dobrotivá, Zaječov, Česko)
  Place Svatá Dobrotivá (Zaječov, Česko)
  Zaječov (Česko)
  Origin1263 - pravděpodobné datum vzniku původního kostela
  Events1496 - kostel zničen husity
  1682 - barokní přestavba kostela
  DescriptonSoučástí klášterního komplexu Svatá Dobrotivá. - Původní kostel Zvěstování Panny Marie postaven patrně kolem r. 1263 jako gotická bazilika; stával v místech dnešní sakristie, věže a kaple sv. Mikuláše a sv. Augustina. Měl současně sloužit jako hrobka rodu Zajíců. Spolu s klášterem kostel zpustošen za husitských válek, obnoven až po r. 1496. Znovu zpustl po r. 1552 a 1620. Opraven r. 1641 G. Dom. Canevalem, po něm stavbu vedl G. Ant. Canevale. Během této opravy v areálu kostela záhadně objeveny ostatky sv. Dobrotivé ( St. Benigny), kostel byl r. 1682 zčásti zbořen a barokně dostavěn. - Barokní, v půdorysu a částečně i ve zdivu gotický, trojlodní kostel s dlouhým trojboce ukončeným presbytářem. Západní průčelí s goticky profilovaným portálem (z doby okolo r. 1500) ukončeno římsou a barokním štítem, po jižní straně k průčelí přiléhá polygonální přístavek schodiště. Při severní stěně kostela obdélná barokní předsíňka. V bočních stěnách lodi dvě řady oken; dolní ukončena půlkruhově, horní segmentově. V presbytáři segmentově ukončená okna a oválná nad nimi. Nad kaplí sv. Mikuláše a sv. Augustina věž z r. 1682. Presbytář a hlavní loď sklenuty valenými klenbami s lunetami a pasy. Boční lodi odděleny od hlavní pilíři, do nich vloženy tribuny se zábradlím, podklenuty valenou klenbou s lunetami. - Zařízení: hlavní oltář barokní, s obrazem Adorace Madony od J. P. Molitora (z r. 1745), barokní varhany z r. 1727, barokní lavice a kamenný epitaf Zajíců z Hazmburka z r. 1459. U triumfálního oblouku na podstavcích soška sv. Dobrotivé (kolem r. 1327) a pozdně gotická socha Madony. - Mezi kapli sv. Mikuláše a sv. Augustina a kostel vestavěna kaplička sv. Dobrotivé. U kostela socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1709.
  Keywordskostely * klášterní kostely * kaple * sochy * gotika * baroko * rokoko * pseudobaroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 328.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 350.
  FRYŠ, Václav. První zaječovská ročenka 1993. Vyd. 1. Obecní úřad Zaječov, 1993, s. 4, 10.
  See also related Klášter Svatá Dobrotivá (Zaječov, Česko)
  Kaple sv. Dobrotivé (Svatá Dobrotivá, Zaječov, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - ARTICLES
  corporation

  corporation