Number of the records: 1  

Tvrz (Liteň, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Liteň, Česko)
  Other nameMladotovská tvrz (Liteň, Česko)
  Valdecká tvrz (Liteň, Česko)
  Place Liteň (Česko)
  Events1405 - první zmínka o obou tvrzích
  DescriptonV obci stávaly tvrze dvě, obě současně zmiňovány v r. 1405, na Valdecké tvrzi v té době sídlil Jan Týnec z Litně. - První, tzv. Mladotovská tvrz zanikla (dnes nelze určit, kde stávala) po r. 1639, kdy byla zbořena a vypálena Švédy. - Druhá, tzv. Valdecká tvrz byla patrně také poničena během třicetileté války. V polovině 17. stol. ji koupil hrabě Konát Jaroslav z Bubna a Litic a na jejím místě po r. 1661 postavil dnešní barokní zámek.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * zámky
  CitationŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 3. Praha: Eva, 1996, s. 101.
  Zámek Liteň: historie místa [online]. [cit. 2006-02-08]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=941.
  See also related Liteň (zámek)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1