Number of the records: 1  

Městský znak (Březové Hory, Příbram, Česko)

 1. Corporate nameMěstský znak (Březové Hory, Příbram, Česko)
  Place Březové Hory (Příbram, Česko)
  Events1897 - město získalo nový znak
  DescriptonPůvodní městský znak užívaný do r. 1897 tvořil červený štít se dvěma zkříženými hornickými kladivy (želízkem a mlátkem) přirozené barvy, pod nimi byl stříbrný přibývající půlměsíc obrácený rohy k pravé straně. Nad štítkem zlatá koruna. Po stranách drželi štít horníci ve slavnostním obleku černé a stříbrné barvy se zelenými čepicemi, každý z nich držel ve volné ruce kladivo. - Povýšením Březové Hory na město vytvořen nový znak: modrý štít se stříbrnou kvádrovanou zdí opatřenou cimbuřím a otevřenou bránou (s červeným pozadím) s párem zlatých veřejí s vytaženou zlatou mříží. Do brány vložena zkřížená hornická kladiva se zlatými držadly, pod nimi stříbrný půlměsíc s rohy obrácenými doprava. Za městskou zdí vystupovaly dvě stříbrné věže ukončené cimbuřím o čtyřech stinkách a s červenými špičatými střechami. Mezi věže vložen stříbrný štítek se zeleným stromem (břízou), vyrůstajícím ze zeleného trojvrší. Nad štítem městská hradební koruna, po každé straně štítu jeden svátečně oděný horník (každý držel v jedné ruce kladivo, druhou se opíral o štít). Horníci oděni do bílých přiléhavých kalhot, červených střevíců a kabátů s "flekem". Na hlavách černé válcové čapky se stříbrnými zkříženými kladivy nad čelem. Pravý horník je vousatý, levý má jen knír. - Tento znak se užíval až do sloučení Březových Hor s Příbramí.
  Keywordsměstské znaky * erby * dějiny města
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 42.
  ČAREK, Jiří, VALÁŠEK, Stanislav. Městské znaky v českých zemích. 1. vyd. Praha: Academia, 1985, s. 326.
  See also related Městská pečeť (Březové Hory, Příbram, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1