Number of the records: 1  

Tvrz (Vysoká u Příbramě, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Vysoká u Příbramě, Česko)
  Place Vysoká u Příbramě (Česko)
  Events1556 - první zmínka o tvrzi
  Termination1673
  DescriptonTvrz nazývaná Vysoký stávala v obci patrně již ve 14. stol. (r. 1367 zmiňován Smil z Vysokého). Bývala součástí zdejšího dvora a sídlem zdejších držitelů obce. Písemně poprvé doložena r. 1556, tehdy ji Markéta Chmelická z Chmelic spolu se dvorem a vsí prodala Petru Častolárovi Dlouhoveskému z Dlouhé Vsi. - Tvrz byla upravovaná a přistavovaná, v 17. stol. se výstavností vyrovnala běžným šlechtickým sídlům. Ve dvoře byla vedle starého stavení vystavěna nová, kamenná, patrová, podsklepená stavba krytá šindelovou střechou s věžičkou. K přízemním prostorám byla přistavěna kaple, pokoje v patře byly ze tří stran přístupny pavlačí. - Po r. 1673 přestala tvrz sloužit jako sídlo a časem zanikla. - V r. 1878 na okraji obce Vysoká postaven nový zámeček.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * zámky
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 6. Praha: Argo, 1995, s. 134.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 6. Praha: Evans, 1997, s. 42.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

  To the basket