Number of the records: 1  

Zámecký park (Dobrohošť, Příbram, Česko)

 1. Geographic nameZámecký park (Dobrohošť, Příbram, Česko)
  Other namePark (Dobrohošť, Příbram, Česko)
  Place Dobrohošť (Příbram, Česko)
  DescriptonVolně řešený zámecký park o rozloze 1 ha byl původně rozdělen na dvě části osou aleje starších sloupovitých dubů. Dendrologicky nebyl nepříliš významný, pozoruhodné byly pouze některé věkovité exempláře domácího původu a ovocné dřeviny. Jehličnany jsou zastoupeny běžnými smrky, borovicemi a zeravy. Z listnáčů staré sloupovité duby letní (Quercus robur 'Fastigiata'), převislý habr (Carpinus betulus 'Pendula'), topol bílý (Populus alba) a červenolistý buk (Fagus silvatica). – Zpustošený zámek přešel v r. 1980 do soukromých rukou, majitelé ho zrestaurovali a vytvořili u něj malou okrasnu zahrádku. Zbývající část původního parku se přeměnila na souvislý les, jenž je volně přístupný.
  Keywordsparky * zámecké parky * zámky * dřeviny * lesy
  CitationHIEKE, Karel. České zámecké parky a jejich dřeviny. Vyd. 1. Praha: SZN, 1984, s. 82.
  KOVAŘÍK, Václav. Současný stav zámeckých parků na Podblanicku. Konopiště. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 2015, roč. 51, č. 1-2, s. 125. ISSN 0487-5648.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1