Number of the records: 1  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Chraštice, Česko)

 1. Corporate nameKostel Nanebevzetí Panny Marie (Chraštice, Česko)
  Place Chraštice (Česko)
  Events1356 - první zmínka o farním kostelu
  1724 - barokní přestavba
  DescriptonNa hřbitově. - Postaven jako gotický ve druhé polovině 14. stol., jako farní připomínán r. 1356. Barokně přestavěný v l. 1723-1724 za J. Šťastného Chanovského a na Krašově. - Jednolodní kostel s presbytářem zakončeným dvěma stranami šestiúhelníka a dvakrát odstupněnými klenáky v závěru, se sakristií a kaplí Božího hrobu po stranách presbytáře a s hranolovou věží v západním průčelí. Fasády hladké, nečleněné, na jižní straně portál (stejný na severní straně zazděn), v závěru dvě hrotitá okna s původními kružbami. Presbytář plochostropý, sklenut klenbou na klínových žebrech, sakristie plochostropá, kaple Panny Marie sklenuta dvěma poli křížové klenby. Triumfální oblouk půlkruhový, loď plochostropá, kruchta nepodklenuta, v podvěží křížová klenba. V závěru presbytáře fragment nástěnných maleb z 15. stol. (výjevy z mariánského cyklu, sv. Václav a archanděl Michael). - Zařízení: hlavní oltář novodobý z 19. stol.; dva protějškové boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a Blažených zemřelých, oba z první poloviny 18. stol.; kazatelna s figurálními reliéfy z doby okolo r. 1730.
  Keywordskostely * gotika * baroko * pseudobaroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 536.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1