Number of the records: 1  

Gajanová, Alena, 1922-1994

  1. Personal nameGajanová, Alena, 1922-1994, PhDr.
    Other name(Rodné jméno) Nejepínská, Alena, 1922-1994
    Birth Kácov (Česko) - 21.01.1922
    Death Praha (Česko) - 30.10.1994
    Place of activity Kutná Hora (Česko)
    Praha (Česko)
    Charact.Historička, vědecká pracovnice Historického ústavu ČSAV.
    Curriculum VitaeAbsolventka kutnohorského gymnázia a Filozofické fakulty UK Praha, obor historie a filozofie. Současně pracovala v l. 1945-1953 v Bezpečnostním archivu ministerstva vnitra. V l. 1953-1970 vědecká pracovnice Historického ústavu ČSAV. Aktivně se účastnila demokratizačního procesu v l. 1968-1969 a participovala na vydání publikace Sedm pražských dnů (1968). V důsledku toho propuštěna ze zaměstnání a zbavena možnosti publikování. – Zaměřila se na dějiny meziválečného Československa, zejména na zahraniční politiku a proměnu jeho mezinárodního postavení, na vnitropolitický vývoj a na působení českého nacionalismu a fašismu v tomto období. – Autorka řady odborných publikací.
    Keywordshistorici * vědečtí pracovníci * odborní publicisté
    CitationTOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. I. díl. Praha: Paseka, 1999, s. 357.
    SAJVERA, Bohuslav. Osobnosti Uhlířskojanovicka. Vyd. 1. Uhlířské Janovice: Město Uhlířské Janovice, 2006, s. 22.
    Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. 19. sešit Fu-Gn. Praha: Academia, 2016, s. 537. ISBN 978-80-200-2625-5.
    Collection kindFile of personal names - persons from region
    References (1) - File of geographical names - region
    (2) - Monographies, maps
    Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1