Number of the records: 1  

Sekanina, František, 1875-1958

 1. Personal nameSekanina, František, 1875-1958
  Other name(Pseudonym) Krejza, Vilém, 1875-1958
  (Pseudonym) Žárovský, František, 1875-1958
  See also (Pseudonym) Krejsa, Vilém, 1875-1958
  Birth Žárovice (Česko) - 14.02.1875
  Death Smečno (Česko) - 03.03.1958
  Place of activity Nové Město na Moravě (Česko)
  Prostějov (Česko)
  Praha (Česko)
  Charact.Spisovatel, překladatel, literární kritik, vydavatel sebraných a vybraných spisů českých klasiků.
  Curriculum VitaeAbsolvent gymnázia v Prostějově, české techniky a Filozofické fakulty UK Praha, obor přírodní vědy a bohemistika. V l. 1898-1901 středoškolský pedagog v Novém Městě na Moravě, 1901-1910 v Praze. V r. 1908 byl dramaturgem libeňského divadla. V l. 1905-1941 redaktor a fejetonista deníku Národní politika. V r. 1941 odešel do penze. - Jednatel Spolku českých spisovatelů beletristů Máj, člen výboru a jednatel Společnosti J. Vrchlického. Stál u založení Syndikátu českých spisovatelů a od r. 1929 působil ve vedení Svatoboru. - Spolupracovník Čs. rozhlasu. Řídil Vilímkovu knihovnu a další knižnice, redigoval rozsáhlý biografický sborník Album reprezentatů všech oborů veřejného života československého. - Vydavatel sebraných a vybraných spisů českých klasiků, např. Máchy, Tyla, Němcové aj. Překladatel Balzaka a Verlaina. - Autor básnických sbírek, studií o významných postavách světové i české literatury.
  URLhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Sekanina
  Keywordsučitelé * středoškolští pedagogové * spisovatelé * básníci * literární kritici * překladatelé * redaktoři * vydavatelé * dramaturgové * divadelní dramaturgové * odborní publicisté
  CitationTOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. III. díl. Praha: Paseka, 1999, s.99.
  Lexikon české literatury. 1. vyd. Díl 4/I. Praha: Academia, 2008, s. 73.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of personal names and family names
  (9) - Literature
  (1) - Monographies, maps
  (2) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR