Number of the records: 1  

Kubišta, Václav, 1925-2011

 1. Personal nameKubišta, Václav, 1925-2011, RNDr. , CSc., prof.
  Birth Čáslav (Kutná Hora, Česko) - 27.09.1925
  Place of activity Praha (Česko)
  Charact.Živočišný fyziolog, pedagog Přírodovědecké fakulty UK Praha.
  Curriculum VitaeVystudoval gymnázium v Čáslavi a Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Od r. 1950 působil na katedře fyziologie živočichů a vývojové biologie Přírodovědecké fakulty UK Praha. Strávil zde skoro celý život, od začátku 60. let jako docent a po r. 1989 jako profesor. V l. 1989-1991 vedoucí katedry. Zaměřoval se především na fyziologii buňky a na regulaci jejich metabolických dějů. Intenzivně se také věnoval výchově středoškolských učitelů biologie. - Autor a spoluautor řady vědeckých prací, odborných publikací, učebnic a metodických materiálů. - (Ivan Novotný uvádí datum nar. 28.9.1925)
  Keywordspřírodovědci * biologové * fyziologové * vědečtí pracovníci * učitelé * vysokoškolští pedagogové
  CitationTOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl, K-P. Praha: Paseka, 1999, s. 208.
  NOVOTNÝ, Ivan. Životní jubileum profesora Václava Kubišty. Živa. 2005, roč. 53 (91), s. 84. ISSN 0044-4812.
  MARKOŠ, a., NOVÁKOVÁ, O. Václav Kubišta (1925-2011). Vesmír. 2011, roč. 90, č. 7-8, s. 452. ISSN 0042-4544.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (8) - Monographies, maps
  (2) - Regional documents - articles
  Databáze národních autorit NK ČR